.

Доставка и начин на плащане

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно запознайте с условията за използване на сайта ни! Използвайки този уеб сайт се приема сте съгласни с всички условия описани по долу. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този сайт!

Условията  обвързват всички Посетители и Потребители. С натискането на всяка хипер-връзка или бутон, разположен на сървъра и страниците на banciglenti.com, с изключение на връзката към настоящия текст, потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези условия.


           Данни за фирмата собственик на banciglenti.com

·                         Име на фирмата: Технолес -ООД

·                         Адрес: гр. Габрово,ул.Негенска Пътека2

·                         За кореспонденция: tehnoles@gmail.com

·                         Tел 066 800 822           Обши правила и условия:

·                         Под “Потребител”, „Посетител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата banciglenti.com на своя компютър,таблет,телефон.Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя

·                         Всеки Посетител (Потребител) на сайта може да зарежда и разглежда публикуваната информация и материали, както и да прави поръчки за предлаганите продукти. banciglenti.com може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Регистрацията не е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез banciglenti.com . При регистрация всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни: валиден адрес за доставка на поръчката, валиден телефонен номер, валиден e-mail адрес. При регистрация на Юредическо лице се попълват коректно данни: наименование на фирмата, данни за фирмата – седалище, ЕИК, необходими за издаването на фактура, както и валиден адрес за доставка, валиден телефонен номер, валиден e-mail адрес.

·                         Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

·                         Технолес ООД не иска да получава каквато и да било конфиденциална или защитена информация от Потребителите си. Представянето на каквато и да е било лична информация от Потребителите е с цел по-добро обслужване и е изцяло доброволно.

·                         Технолес ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получила изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Технолес ООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

·                         Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява  Технолес ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

·                         Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща.Технолес ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

Начин на плащане:

o                                       По банков път - При заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Технолес ООД, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече едва след извършен банков превод. Фактура се издава и изпраща, на подаден от Потребителя електронен адрес, след извършен банков превод. Име на банка: ОББ АД
Име на бенефициент: Технолес ООД
BIC: UBBSBGSF

             IBAN: BG28UBBS81411010058017

o                                       Чрез пощенски паричен превод в момента на доставката на стока – Куриерите с които работим „Еконт експрес” ООД и “Спиди”ООД са лицензирани да извършват пощенски парични преводи на територията на Република България. Потребителят заплаща крайната цена на поръчката на куриера . От своя страна куриерът предава на Потребителя стоката и документ за платената сума – разписка за пощенски паричен превод. Тази разписка напълно замества фискалната касова бележка и може да се окомплектова с фактурата, издадена от Технолес ООД. Фактура се издава и изпраща, на подаден от Потребителя електронен адрес, след заплащане на сумата на куриера. Цитат от НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г., Чл. 3, Ал. 1:
 

 (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. 

·                         Всички цени в banciglenti.com са в български лева. с вкючен ДДС. В случай на обявено намаление на цената на даден продукт, съобщението за намаление на цената се прави чрез публикуване на новата цена до старата, която е зачеркната.

·                         Цените, посочени в banciglenti.com  не включват таксите за доставка и транспорт, освен случаите, в които изрично е опомената цена за транспорт.

·                         Всеки Потребител се задължава да плати цената на стоката в пълен размер, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

·                         Всички доставки се извършват от „Еконт експрес” ООД или „Спиди” ООД

o                                       до врата на Потребителя.

o                                       до избран офис на „Еконт експрес” ООД, до поискване (http://www.econt.com/offices).

·                         При доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди от удари или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Технолес ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката следва да бъде изрично упоменато като довод за отказ за получаване на поръчаната стока в документите на куриера.

·                         При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес.

·                         В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Технолес ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

·                         Технолес ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че то се дължи на куриер или друг доставчик.

·                         При отказ за получаване на поръчаната стока, извън по-долу описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката:

o                                       В момента на доставка, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

·                         Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят има право на рекламация при

o                                       констатирани липси

o                                       дефекти на стоката

o                                       несъответствие с обявената търговска марка

·                         Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката

·                         При предявяването й Потребителят може да претендира за:

o                                       възстановяване на заплатената сума

o                                       заменяне на стоката с нова

o                                       отбив от цената

·                         В срок от 14 работни дни след получаване на стоката, Потребителят има право да я върне или замени без да дължи обещетение, като са спазени следните условия, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП:

o                                       Запазен добър търговски вид

o                                       Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба

o                                       Продуктът не е използван

o                                       Не е нарушена цялостта на опаковката

o                                       Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива

o                                       Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на Потребителя

o                                       При неизпълнение на тези условия Технолес ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя. Потребителят е длъжен да уведоми писмено Технолес ООД относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: tehnoles@gmail.com и да я/ги върне на  адрес Габрово,ул.Негенска Пътека2. В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията по - горе, Технолес ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок по банков път (на посочен от Потребителя IBAN) или чрез пощенски паричен превод. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

·                         banciglenti.com има право да променя цените на продуктите в сайта си по всяко време без да дължи предварително уведомление.

·                         banciglenti.com си запазва правото да променя срока на доставката, както и да отказва изпълнение на поръчки, за което потребителя ще бъде уведомяван

·                         Гаранционен срок

·                         При предявяване на гаранционна рекламация, Потребителя е длъжен да предостави гаранционния уред, окомплектован с гаранционна карта и копие от фактура, до адрес на banciglenti.com или до адрес на гаранционен сервиз, показан на гаранционната карта на уреда. Транспортните разходи във всички посоки се поемат изцяло от Потребителя. Като първа стъпка при предявяване на гаранционен ремонт, Потребителя е длъжен да се свърже banciglenti.com по телефон или e-mail, за да се уточнят подробноси.

·                         banciglenti.com  не поема гаранция за точноста на публикуваната информация, поради възможността от технически грешки и пропуски. Въпреки това ние полагаме всички усилия такива грешки да не се допускат.

·                         Всякакво копиране, публикуване в други сайтове (включително зареждане на съдържание от banciglenti.com  в рамките на други сайтове), публично разпространиение, променяне или позоваване на материали (вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр.) от сайта е забранено и се наказва по предвидени от закона начини. Изключение правят случайте, когато е договорено в писмена форма със собствениците на banciglenti.com.

·                         Интернет магазина banciglenti.com е собственост на Технолес ООД. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Технолес ООД, съобразно българското законодателство.

 

« назад