.

Използване зелена енергия

Повече от половината от енергията която използваме в нашето производство  е от собствена фотоволтаична централа.

Избирайки  FINECUT допринасяте за намаляването на отделените в атмосферата СО2 емисии.

Заедно с вас до 16.03.2023г. постигнахме следният резултат:

 

 6.94
еквивалент посадени дървета
 12.50 t
спестени CO2 емисии

 

« назад